"Nesnáším nefunkční věci," řekl designér a výrobce nožů Ondřej Němec v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Po úspěšných produktech pro tradiční firmu Mikov se rozhodl přijít na trh s vlastní značkou.

ANV knives cesky vyrobce

ANV Knives je také spoluzakladatelem Asociace českého průmyslového designu. Ta by měla posílit roli českých firem u nás i v zahraničí, přispět k podpoře spolupráce mezi firmami a uměleckými školami, sdružovat průmyslové designéry a nabídnout snadnější komunikaci mezi firmami a státními subjekty. Součástí tohoto uskupení je mnoho předních českých firem a svůj záměr představili na Designbloku 2021 ministru průmyslu a obchodu i široké veřejnosti. 

Motto firmy ANV Knives:

ACTA NON VERBA - Činy ne slova
Co je odvaha, bez činu? Co je moudrost bez činu? Co je laskavost bez činu? K čemu vůle bez činu? Všude je tak plno slov, vět a frází. Náš svět je přeplněn slovy, všichni mají názor a sdělují jej světu.

Ale kde jsou činy? Co po nás zůstane? Budou to slova? Nebo spíše činy, skutky? Bude to postavený dům, počaté dítě, zasazený strom? Anebo spousta výmluv a zdůvodnění, proč jsem tehdy nemohl, nechtěl, neuměl, nesměl, neodvážil se, raději neriskoval…?
Činy – na těch záleží! Činy, od těch nejobyčejnějších, jako je nakrmení dítěte až po stavbu raketoplánu. Náš svět je tvořen činy. Na nich záleží! Na činech, na skutcích, které uděláme a  ne  neuděláme. Na činech spontánních i na těch dlouze rozhodovaných. Na činech každodenních i těch výjimečných, obávaných i radostných.
Co by byli naši předci, když ne činy? Co je naše rodina, náš národ, když ne činy? Člověka činy tvoří, skutky jsou jeho podstata. My jsme důsledkem činů, práce, skutků a rozhodnutí a konání našich předků. A činy nás s nimi spojují.  Činy a skutky jsou důležité!
Na nás však záleží, jaké si zvolíme. Vždyť jsme nadáni svobodnou vůlí! A je jen na nás abychom volili dobře, volili skutky a činy dobré. Volili cestu Abela, ne Kaina. Volili dnes a tady, odvaha či zbabělost, dobro nebo zlo.
A naše činy jsou naše věna, která předáme našim potomkům, našim blízkým. Oni je od nás převezmou. Nevzpomenou si na naše řeči, na slova. V jejich paměti budou naše činy.
Činy ne slova - ACTA NON VERBA

ZDROJ: www.anvknives.com