1. Vnitřní stan rozvinete podlahou k zemi.
2. Pomocí kolíků jej za větrného počasí můžete ukotvit za rohová poutka.
3. Složíte duralové pruty (zkontrolujte, zda jednotlivé segmenty zaskočily do spojek).
4. Dlouhý prut zasunete do vnitřních plachtových ok uší v protilehlých středech užších stran podlážky.
5. Napínací šňůru přetáhnete přes dlouhý duralový prut a zachytnete ji za kovové háčky.
6. Krátký prut vložíte do plachtových ok, které jsou umístěny ve vrcholech vnitřního stanu. Dbejte na to, aby krátký prut byl umístěn nad dlouhým prutem.
7. Přehodíte tropiko přes konstrukci a pomocí spínacích spon (trojzubců) ho připojíte k vnitřnímu stanu.
8. Kolíky zároveň vypnete tropiko i vnitřní stan. Buď tak, aby okraj tropika byl blízko země (v chladném počasí). Nebo odtáhnete spodní okraj tropika, aby se zvýšilo nasávání vzduchu (za horkých a vlhkých dnů).
9. Zakotvení tropika dokončíte pomocí kolíků (popř. větších kamenů) a dlouhých kotvících šňůr.

Sbalení provedete opačným postupem.

Vnější stan (tropiko) nelze stavět samostatně.