ZBIROVIA, a.s. vyrábí ruční řemeslné nářadí a výkovky.

V roce 1860 se začala psát historie výroby cvočků, která se v roce 1881 rozšířila o výrobu kladiv a kleští. Dnes je ZBIROVIA, a.s. největším výrobcem kovaného ručního řemeslnického nářadí v České republice a v mnohém sortimentu i jediným.

Do jejich výrobního programu patří i vlastní konstrukce a výroba nástrojů, zápustek, třískového obrábění, lakování práškovou barvou nebo třeba truhlářské výrobky vyráběné v moderně vybavené dílně.

sekery Zbirovia cesky vyrobce

 Historie společnosti podrobně 

Samotné město Zbiroh podle legendy založil Zbyněk Zajíc z Valdeka, který při jednom z honů se svou družinou zabloudil. Až po soumraku našli místo k přenocování, kde je ráno čekalo překvapení, všude kolem se válely jelení parohy. Zbyněk je dal sesbírat a rozhodl se na tomto místě postavit hrad. A právě sbírání parohů mu dalo jméno Zbiroh. O sedm století později tu Alfons Mucha stvořil své nejslavnější dílo Slovanskou epopej. Tradice zpracovávání železa na Zbirožsku sahá až do středověku. První zmínka týkající se železářství v této oblasti pochází z roku 1379, kdy se urbář rožmberských panství zmiňuje o huti strašické.

Řemeslem, majícím v tomto kraji dlouholetou tradici, byla výroba cvočků podomácku ve "veřtatech". Ve Zbiroze se cvočkařská dílna nacházela ve Sládkově ulici č. p. 174 a založil ji roku 1860 Václav Kreisinger. Později začal postupně připojovat a rozšiřovat sortiment o několik druhů kleští, kladívek a palic. Cvočkařství začalo postupně ustupovat především kvůli své náročnosti a ručnímu provedení a s postupným zaváděním tovární výroby cvočku.

V roce 1881 převzal zavedenou výrobu Kreisingerův zeť Jan Klekner. O výrobky závodu projevují zájem odběratelé z Vídně, Uher, Polska a Itálie, takže závod se začal postupně rozšiřovat. Jako ochrannou známku, která by měla symbolizovat sílu, vytrvalost a houževnatost, si tehdejší vedení závodu zvolilo symbol „medvídka“.

Dalším milníkem v historii společnosti je rok 1929, kdy je závod ve veřejné dražbě prodán Otto Taussigovi. V obchodním názvu se poprvé objevuje název ZBIROVIA Zbiroh a nová ochranná známka „Z“ v traverze, kterou ZBIROVIA, a.s. používá dodnes.

Zbirovia cesky vyrobce

V dalších letech JUDr. Zdeněk Taussig, syn Otto Taussiga, přejímá Zbirovii po svém zesnulém otci a vede závod až do roku 1939, kdy prchá z Československa před okupanty. Z moci říšského protektora v Čechách a na Moravě dostává továrna nového šéfa a později i majitele v osobě majora Hanse Wreda. Ten po svém nástupu prakticky okamžitě likviduje výrobu a především export nářadí a zavádí zbrojní výrobu pro válečné potřeby.

V poválečných letech se ZBIROVIA vrací k výrobě tradičního sortimentu a postupně se v jejím řízení, na rozdíl od předválečných let, nestřídají majitelé, ale ředitelé závodu.

Novodobější historie společnosti ZBIROVIA se začala psát v roce 1957, kdy byla ZBIROVIA Zbiroh začleněna do podniku TONA Pečky a následně v roce 1968 v rámci reorganizace československého hospodářství byl závod ZBIROVIA přičleněn k podniku Nářadí Praha pod exportní značku Narex. To vše se podařilo i přes požár nové velké haly v roce 1961, který ji zcela zničil.

Po společenských změnách se ZBIROVIA stala k 1.11.1990 státním podnikem s plnou právní subjektivitou a následně k 1.1.1991 byla změněna právní subjektivita a registrována jako akciová společnost ZBIROVIA, a.s. se sídlem ve Zbiroze a později následně privatizována v první vlně kupónové privatizace.

Spolecnost Zbirovia cesky vyrobce

Poslání firmy

Vizí nového vedení společnosti od roku 2017 je pokračovat v tradici zbirožského kraje a závodu ZBIROVIA, a.s., obstát před konkurencí v oboru kovaného řemeslnického nářadí, a to nejen kvalitou a inovací výrobků, ale prozákaznicky orientovanými službami a odpovídající cenovou politikou.

Firmy, které jsou jedním z hlavních zaměstnavatelů v regionu, jako ZBIROVIA a.s., cítí závazek vůči svému okolí a také příjímají výzvy, jak zlepšovat dění kolem sebe. Zajímají se o podmínky svých zaměstnanců a podporují akce v regionu.

Se svými spolupracovníky tvoří díky dalšímu soustavnému zdokonalování společnou budoucnost.

ZDROJ: www.zbirovia.cz

ZAUJAL VAS PRIBEH PREJIT DO ESHOPU cesky vyrobce